tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
1:a orgasm given by a person named jordan
2:a really hot chick
OMG!! i just had an jordasm
viết bởi Jordasm 05 Tháng mười hai, 2007

Words related to Jordasm

jordan fuck jordie kelsey orgasm rotz wow
 
2.
See definition for "Jordan Rotz"

I call him Jordasm cause when I see him I cream my pants!! OMG
viết bởi johnnybodacious 19 Tháng tư, 2009