tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
A default person with no special abilities, needs or qualities.
Jorkata is so default
viết bởi elektromer 11 Tháng một, 2011