tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A "xD" msn bot
#1: my whole family died
Jorlink: xD
#1: I just won the lottery
Jorlink: xD
#1: xD
Jorlink: xD
viết bởi SDKS 11 Tháng sáu, 2010