tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
Jormuttar is slang for someone who plays a warrior badly in the popular game World of Warcraft.
Lol look at this Jormuttar doing 2k dps.
viết bởi Bendybus 14 Tháng năm, 2010