tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A Jewish Orphan.
We just returned our pet Jorphan to the Jorphanage because of the horrendous odor.
viết bởi jorfAnne Frank 19 Tháng sáu, 2012