tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
horrible or anything bad,
a mispelled or cuter way of saying horrendous
Ann still chasing Beryl's poppet..
ohmahgosh such a jorrendous cheapie bs!
viết bởi primaverabebe 05 Tháng hai, 2010