tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
A swollen spot on the scrotum.
"Damn, I've got a Jorrick"
viết bởi CheaPred 16 Tháng hai, 2009

Words related to Jorrick

cool scrotum swelling swollen spot