Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là french dipping:
 
1.
The day after tomorrow; in two days time etc...
I'm going to school jorrondo, I'm dreading it so bad.
viết bởi 854129603TTT 07 Tháng một, 2012
24 3
 
2.
Day after tomorrow
I can't wait till jorrondo!
viết bởi Jorrondo1234 07 Tháng một, 2012
22 3