tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
a word used by a bunch of kids with nothing better to do, sam nance
Sam Nance is jortifyingly awesome
viết bởi dakota lewis 26 Tháng bảy, 2011