tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Do get a boner after smelling someones fart.
My girlfriend wanted to jortle and I wasn`t that interested though.
viết bởi fackurmom 25 Tháng tám, 2010