When someone tries to help you fix something, but only screws it up worse. Specifically something technical or I.T. related. I.E. cell phones, computers, PDA's, smart phones, software, etc.
"Yeah I kept getting these weird error messages so Dustin came over to help me but he totally Joryed my computer. It won't even turn on now."
viết bởi - D 11 Tháng một, 2008

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×