tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
Annnnooyinnnnng talkativee idiootttt
moron joseph pollizatto
viết bởi poz11779 18 Tháng tư, 2011