tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:
 
1.
To flip out; over react.
"Dude, don't Josh out."
viết bởi Tableton 21 Tháng sáu, 2013