tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A guy named Josh with a Jamaican accent
Or someone who is very quiet
"My name is Joshmon mon!"
viết bởi NikolusMathers 11 Tháng ba, 2013