tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Santa Clauses Northern Finland Name.
"The night Joulopukki went crazy, the night Joulopukki went nuts"
viết bởi DL 02 Tháng mười hai, 2004