tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
An extrodinarily HOT girl living in the small town of Richmond Hill, Ga. Smokin hot, super sexy and scrumptious !!
Julia L. Kennedy is dating the lucky Logan Ravita
viết bởi fisheater 21 Tháng hai, 2010