tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The word jumbtye originated in greensburg, pa as a word to confuse someone when u are arguing with them
your a fucking jumbyte
viết bởi june bug 2 04 Tháng một, 2010

Words related to Jumbyte

byte jum jumb jum-jum jummy