tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
eating nothing but junk food
We have been eating junkfully while on vacation
viết bởi tex465 14 Tháng sáu, 2012