tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
How junkies always know where to get drugs
Keisha: Follow me girl, this way to the pot.

Tanya: How do you always know where to get the good stuff?

Keisha: I got Junkie GPS, girl
viết bởi DunkinBrandon 05 Tháng ba, 2013