tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
It's a phrase implying to simply act. To enjoy life or do the impulsive.
Mr. Smith: Yo I didn't study for that exam, I'm gonna fail.

Mr. Tim: Bro relax just chamy it, you'll be fine.
viết bởi The Chamy 14 Tháng một, 2011