A condescending term used by idiots who don't realise how serious the situation actually is.
Normal guy; You fucking wrecked my car and now I am going to lose my job!
Hippie; Just Chill dude.
#chill #relax #chillax #be cool #nap
viết bởi Bobsyeruncle 18 Tháng năm, 2013
Top Definition
relax you taking it to hard
Just chill my nig
viết bởi aka lil momma & c-lo 27 Tháng mười, 2003
Become less tense or anxious.
"Just chill, man. It isn't that hard. Just vote for Shelly!"
#relax #calm down #unwind #take it easy #ease
viết bởi Nick A.B.C Robinson 14 Tháng chín, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×