Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:
 
1.
Two homies sitting side by side
Lemons: "What're you doin tomorrow"
John: "Eh, Justapostin"
viết bởi Bulick 22 Tháng ba, 2009
0 0

Words related to Justapostin:

bored chillaxing chillin nothing postin up