Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là french dipping:
 
1.
a slang term for a jewish faggot.
erin: hey caryn...you're a jufe.
caryn: FABULOUS
viết bởi erin hoe 08 Tháng tám, 2007
7 4
 
2.
The name of someones hot mom
"Damn girl, your moms so juves"
viết bởi Manny Cee 14 Tháng chín, 2008
3 2
 
3.
Reebok, Juvenile raps about them alot
Check out dem Juves!
Dem Juves be toe up!
I got to have dem Juves!
viết bởi phat stylez 13 Tháng bảy, 2004
1 6