tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
The Act of shaKing a vending machine to liberate chocolate
You can shake the machine, just don't give it a K-Cuz Shake!
viết bởi MoffTarKin 06 Tháng sáu, 2013