tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
a kaka itam is something found in the schroet potti.
would you like to go to the SCHROET POTTI to KAKA ITAM? lOlo~!JoLz
viết bởi JOSHLET 30 Tháng ba, 2004