tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
kaka bum is an amazing nickname for really cool people
Me: Hi kakabum
Savanna:Hi there space cadet
viết bởi xoxorach 18 Tháng chín, 2011