tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
Kiss My Ass Goodbye. You're On Your Own.
A-list Actor Storms Off Set; Tells Director: KMAG YOYO!
viết bởi wordsmitten11 10 Tháng mười hai, 2010