tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
Kiss My Entire Ass!
KISS MY ENTIRE ASS, you volatile scum of shit!
viết bởi some guy 19 Tháng mười một, 2002
 
2.
see also: kma
viết bởi some guy 19 Tháng mười một, 2002