tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
TO DANCE IN A HIP HOP FASHION. AND DANCE HOW YOU WANT TO. SOMETIMES AGAINST FRIENDS.
DANG JIT KRANKIN UP ON YO ASS
viết bởi KING J 813 12 Tháng ba, 2009

Words related to KRANKIN UP

dancing jookin krankin vibin wildin