KU
Possibly the least-admirable of all American universities. Located in a barren wasteland in the middle of America originally intended to be used as a gigantic landfill, students rally around a fictional bird.
Hey! Mizzou just stomped KU again!

The Antlers piss off KU fans a lot.
viết bởi B-C 09 Tháng chín, 2006
ku
ku is the worst school in the world....their sports teams suck...and mizzou is better
ku will lose to mizzou 24 to 14 this football season
viết bởi nathan g 02 Tháng tám, 2007
Ku
Internet slang for a noobish and foolish internet user who messes things up on daily basis. They can usually be seen spamming or ruining conversion on forums
Ku: Hey guys check out my website.

User: Hey stop spamming and just blog, your such a Ku.
viết bởi anonymous:user 0_0 04 Tháng bảy, 2016
Ku
Ku means your a bitch ass nigga or a pussy.
Wassup Ku .
Look at that Ku over there.
viết bởi B Gang 20 Tháng sáu, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×