KU
Possibly the least-admirable of all American universities. Located in a barren wasteland in the middle of America originally intended to be used as a gigantic landfill, students rally around a fictional bird.
Hey! Mizzou just stomped KU again!

The Antlers piss off KU fans a lot.
#antlers #mizzou #kansas #missouri #college #football #basketball #ncaa
viết bởi B-C 09 Tháng chín, 2006
ku
ku is the worst school in the world....their sports teams suck...and mizzou is better
ku will lose to mizzou 24 to 14 this football season
#suck #big hairy balls #gays #jayhawks #kansas unitversity
viết bởi nathan g 02 Tháng tám, 2007
Ku
A friend
What up ku
viết bởi FreeAnt 14 Tháng năm, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×