tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
happy,exited,chill, suprised,swag
Im so kabockin that I got my new car.
viết bởi oosnap 12 Tháng mười, 2010