tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A Filipino Gay slang, meaning being ostentatious. Or another term for bongga in Filipino gay slang linggo
1: Heyy look that girl has big boobs!
2: KABOG!
viết bởi GondooLang! 05 Tháng ba, 2011