tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Awesome; very cool; skilled; bad ass
That guy is such a kabossome for doing that incredibly hard tick.
viết bởi LITTLEbigRex 21 Tháng mười hai, 2012