tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When you are hungry for just cheese.
Man, I am feeling quite kabregular. I could go for some Gouda.
viết bởi Reynruna 20 Tháng tư, 2012