Top Definition
(かいけつゾロリ "Incredible Zorori"): A funny and popular Japanese children's manga and an adapt anime by Yutaka Hara about a devious fox named Zorori who dreams of becoming the "King Of Pranks", build "Zorori Castle" and find the girl of his dreams with his two twin boar apprentices, Ishishi and Noshishi, but every time, his plan fails and ends up doing more good than mischief.
Friend 1: "Hey wanna watch Kaiketsu Zorori?"
Friend 2: "Yeah, that's an awesome show! It's funny!"
viết bởi PrettyPinkPrincess 03 Tháng mười một, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×