tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
An enormous mountain man
I saw a Kailash scailing the ledge.
viết bởi Kordell 05 Tháng mười, 2006