tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Crazy. Just crazy.
Person1: Look at that freak over there!
Person2: Yep. That's Kaiyn alright.
viết bởi BonBonAnjelica 07 Tháng mười một, 2013