tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
The synonym of saying penis.
Adam, you have a huge kajunk!
viết bởi sloslo2 13 Tháng bảy, 2010