tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
THE WORLDS BIGGEST BABE!!!!
"Hey thats Kallie Staker."
"Ya i know.. She is such a BABE!!""
viết bởi Thebaberater 01 Tháng một, 2012