Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:
 
1.
a term to call an Aussie when you are mad at them.
**some Aussie guy is making fun of you**

you: shut up you kangaroo fucker
viết bởi TheHeffNerr 09 Tháng hai, 2006
49 18
 
2.
derogatory term for people of australian descent
that kangaroo fucker is one funny bastard!
viết bởi Lord Wilk 20 Tháng năm, 2008
22 5