tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
A small Asian boy with no Genitalia and little chance of surviving in life.
kanundro gets beat up on the short bus everyday.
viết bởi The Dark Knight 02 Tháng năm, 2004