tìm từ bất kỳ, như là twoosh:
 
1.
Head of a girl guide Brownie troop.
I was Kapt of the Pixies
viết bởi Rebecca Bland 04 Tháng mười một, 2007
 
2.
Kool-Aid Points.
You collect them to get free stuff.
I saved up all my Kapts since 1991 and now I can finally get a Kool-Aid Shirt!
viết bởi Cameron Clark 11 Tháng sáu, 2007