tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Slang for Kalkaska, MI.
When are you headed back to Kasky?

How's life in Kasky?
viết bởi esgar 16 Tháng mười, 2008