tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Name coming from a coffee bean, meaning beauty and taste
viết bởi Rikita80 02 Tháng hai, 2010