tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
The best girl you will ever meet.
I wish i was as awesome as kate harper.
viết bởi Ladeh rainicorn :3 27 Tháng mười hai, 2012