tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A woman who just wants some love from her fat, androgynous cousin.
Kateena lel.
viết bởi YourWorstNightmare_69 04 Tháng mười một, 2013