tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
A loveable lass who enjoys to bump and grind on toms knob
did you see that total katie bragg last night

WOW
viết bởi JACKALACKfr 23 Tháng chín, 2011