tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Amazing.
Katie Chu is an awe-inspiring young woman with a stupefying personality and sensational looks.
viết bởi Rupert Lemonbeck 26 Tháng tám, 2009

Words related to Katie Chu

chew kate chu katie chew katy