tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
Terrist.

Makes you ph34r teh chicken.
"Oh noes, Kay0909 is going to bomb my house!"
viết bởi CyN 20 Tháng bảy, 2003