tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
My Red nose pitty, whom of which is ferociously sweet...
I played Chuck it with Kaya Bear today.. Kaya bear sit. Lay down. Kill... Good girl!
viết bởi A.Oh! 26 Tháng mười một, 2011